Tìm theo ngày
Tìm theo tháng

Thông tin chi tiết tên miền: bacaixahoi.org.vn:

Ngày cấp: 04/08/2011

Người mua: Tu Đoàn Bác Ai Xã Hội Phan Thiết

Email: bacaixaxxx@yahoo.com

Số điện thoại: 062-387699x

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Thuận, Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận

THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG

Mr. Thanh Ngà

DĐ: 0938 666 111

Ms. Xuân Diệu

DĐ: 0909 759 468

HỖ TRỢ KINH DOANH

Ms. Diệu

DĐ: 01687 102 103

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr. Long

DĐ: 0169 7745 307